Thanh toán

Các hình thức thanh toán

1. Chuyển khoản: 

Bạn vui lòng chuyển khoản đến STK dưới đây

   - STK: 02907933801

   - Ngân hàng: TPBank

   - Chủ tài khoản: HA MY LINH

   - Nội dung chuyển khoản: Tên + SĐT (+ tên sách)

 

2. Chuyển khoản Momo / Shopee Pay:

Bạn vui lòng chuyển khoản đến SĐT dưới đây

   - SĐT: 098 939 1458

   - Tên: Ha My Linh

 

3. Thanh toán khi nhận hàng

Bạn có thể thanh toán bằng tiền mặt khi qua lấy sách hoặc đặt giao hàng COD.

Facebook Hép Bookstore Messenger Hép Bookstore
Danh sách so sánh

Giỏ hàng