Giải thưởng 本屋大賞 năm 2023

27 08/23

Giải thưởng 本屋大賞 năm 2023

Trong số những cuốn sách xuất bản năm 2022, các nhà sách ở Nhật muốn bán cuốn nào nhất?
Một vài size sách Nhật phổ biến

21 04/22

Một vài size sách Nhật phổ biến

Sách có rất nhiều kích cỡ, và sách ở Nhật cũng vậy. Kích cỡ của một cuốn sách thường có liên quan đến nội dung của cuốn sách đó...
Facebook Hép Bookstore Messenger Hép Bookstore
Danh sách so sánh

Giỏ hàng